Наукові журнали

Гуманітарний форум

Наукове видання з питань освіти, культури і мистецтва, гуманітарних наук, соціальних та поведінкових наук та журналістики.
Перейти

Актуальні проблеми сталого розвитку

Науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються виключно оригінальні та високоякісні наукові статті.
Перейти
Смарт-економіка, підприємництво та безпека
Перейти
Сучасні гуманітарні дискусії
Наукове видання з питань освіти, культури і мистецтва, гуманітарних наук, соціальних та поведінкових наук та журналістики.
Перейти
Журнали-партнери НУ "Центр сталого розвитку"
Фаховий Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"
Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань МОН України з економічних наук.
Перейти
Фаховий Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки"
Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань МОН України з юридичних наук.
Перейти
Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека"
Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань МОН України з державного управління
Перейти
Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини
Науковий рецензований журнал із відкритим доступом.
Співзасновники: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами та Українська військово-медична академія Міністерства оборони України.

Перейти