Грант на написання наукової статті

Умови отримання гранту
Обрати науковий журнал НУ "Центр сталого розвитку"
Автору (співавторам) необхідно написати статтю у в один із наукових журналів, відповідно до вимог видання. У темі листа зазначити: "Стаття у рамках гранту".
Переглянути журнали
h-індекс (Scopus та/або WoS)
h-індекс (Scopus та/або WoS) автора має бути не менш ніж 2.
У разі написання статті колективом авторів, у одного із співавторів h-індекс має бути не менш 3.
Сума гранту розподіляється між всіма співавторами. Максимальна кількість співавторів статті: 3
Дедлайн
Стаття має бути подана до 31 грудня 2023 року.
Перевірка на плагіат
Матеріали перевіряються на плагіат за допомогою програмного інструменту Unicheck. Рівень текстових запозичень не може перевищувати 15-20%.
Фінальне рішення
Рішення про надання гранту ппиймається Вченою Радою НУ "Центр сталого розвитку".
Юридична сторона
Грант виплачується на підставі цивільно-правового договору.
Додаткові умови
Підписка на телеграм-канал НУ "Центр сталого розвитку" та сторінку у Facebook.
Кількість грантів
НУ "Центр сталого розвитку" надає 10 грантів для кожного наукового журналу.
Переглянути журнали
Журнали, де можлива публікація для отримання гранту
Сучасні гуманітарні дискусії
Електронне наукове видання з відкритим доступом з питань освіти, культури і мистецтва, гуманітарних, соціальних, поведінкових наук та журналістики.
Перейти
Актуальні проблеми сталого розвитку

Науковий журнал, який присвячений науковим дослідженням та аналізу в галузі сталого розвитку. Журнал зосереджений на ключових аспектах екології, економіки, соціального розвитку та інноваційних технологій, сприяючи вирішенню глобальних викликів.

Перейти